Προετοιμάσετε τα απαραίτητα έγγραφά του ταξιδιού έγκαιρα. Κάποια από αυτά απαιτούν κάποιο χρονικό διάστημα για να εκδοθούν.

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

 1. Άδεια κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας και πινακίδα με αναγνωριστικό χώρας (GR):

Από το 2009 σύμφωνα με κοινοτική οδηγία τυπικά χρειάζεστε νέου τύπου άδεια κυκλοφορίας, ακόμη και για χώρες εντός της ευρωπαϊκής ένωσης. Το κατά πόσο η κοινοτική οδηγία εφαρμόζεται στην πράξη δεν είναι σαφές (και διαφέρει από χώρα σε χώρα), αλλά αν θέλετε να είστε 100% τυπικοί πρέπει να ανανεώσετε την παλιά σας άδεια. Η πινακίδα σας πρέπει να είναι νέου τύπου (με το χαρακτηριστικό μπλε GR στην πάνω αριστερή γωνία), διαφορετικά πρέπει να προμηθευτείτε και να κολλήσετε σχετικό αυτοκόλλητο σε εμφανές σημείο.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε πως με πινακίδα δοκιμής (ΔΟΚ), το όχημα δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΟΛΑ Α4 – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος να ζητήσετε την έκδοση της άδειας σε επίσημο «πράσινο» έντυπο και όχι σε κόλα Α4, καθώς πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία στην έκδοση της άδειας σε επίσημο έγγραφο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου υπάγεται το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκετε για τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης.

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Με την επισημείωση (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (μεταξύ αυτών και οι χώρες που θα επισκεφτούμε).

 

 1. Ασφάλεια μοτοσυκλέτας και πράσινη κάρτα.

Την πράσινη κάρτα την εκδίδει η ασφαλιστική σας εταιρεία, ισχύει για τις χώρες στις οποίες θα ταξιδέψετε, και έχει περιορισμένη διάρκεια. Χρειάζεται και για χώρες εντός ευρωπαϊκής ένωσης, στην οποία περίπτωση συνήθως εκδίδεται δωρεάν. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία.

 1. Άδεια οδήγησης.

Απαιτείται άδεια οδήγησης νέου τύπου (κάρτα) ή παλαιού τύπου όπου τα στοιχεία του οδηγού αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.

 1. Ταυτότητα, διαβατήριο βίζα.

Αν διαθέτετε :

 • Ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς (χαρακτήρες), αρκεί.

εναλλακτικά

 • Διαβατήριο εν ισχύ.

Βίζα δεν απαιτείται.

 1. Άδεια κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του scooter είναι στο όνομα της εταιρείας σας & όχι στο δικός σας όνομα σαν φυσικό πρόσωπο , απαιτείται άδεια από τον διαχειριστή της εταιρείας προς το πρόσωπο σας για την έξοδο του από την χώρα.

Ο διαχειριστής συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 με κείμενο

 

The undersigned …………………………, owner of scooter SYM ………..… with registration plate ……………. allows ………………………… with Identity Card/Passport Number ………………………to ride  the scooter abroad.

 

ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………….., κάτοχος του Σκούτερ μάρκας SYM ………………με αριθμό κυκλοφορίας ………………………., επιτρέπω στον ………………………………………….  με αριθμό Δελτίου Ταυτότητος/διαβατηρίου …………………..  να οδηγήσει το σκούτερ της εταιρείας στο εξωτερικό».

 

Β.  ΕΓΓΡΑΦΑ

 1. Προσωπική ασφάλεια δημόσιου φορέα.
 • Για τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης υπάρχει η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)», η οποία εκδίδεται από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ασφαλιστικούς σας φορέα δωρεάν και σας προσφέρει  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 1. Προσωπική ασφάλεια ιδιωτικού τομέα.
 • Όποιοι διαθέτουν ιδιωτική ασφάλεια ζωής , νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λ.π να φροντίσουν να ενημερωθούν για τους όρους & τις παροχές και να ενημερώσουν σχετικά το πρόσωπο που πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.
 • Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιωτική ασφάλεια πρέπει έγκαιρα να μεριμνήσουν για την έκδοσή της. Απαιτείται χρόνος για την έκδοσής της και την ημερομηνία αρχής της ισχύς της.